The game flips the same pairs of pictures in PowerPoint – Trò chơi trúc xanh lật cặp hình giống nhau

Rate this postLưu ý đặt tên file các hình phải giống như video hướng dẫn có phân biệt chữ hoa (Hinh1a, Nen1a..).
Note: Name the objects in the slide must be as instructed.
Link download:
Nếu nhấn Alt + F11 không được thì tham khảo cách mở thẻ Developer lên tại:
Hướng dẫn cách làm trò chơi trúc xanh như ở HTV trên Powerpoint
—————————
#trucxanh,#PowerPoint,#Presentations, #Powerpoint,#Training, #Powerpoint,#Tutorial, #Powerpoint, #Corporate, #professional, #Infographics, #powerupwithPowerpoint, #createpresentations, #stunning, #LogoDesign, #GraphicDesign,#Game
————————–
▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P1

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P2

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P3

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P4

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P5

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P6

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P7

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P8

▶️ Shadow effect infographic in Microsoft PowerPoint – P9

Tag: game trúc xanh, shapes, infographic, effect,#PowerPoint,#Presentations,#Powerpoint,#Training,#Tutorial,#Corporate,#professional,#Infographics,#powerupwithPowerpoint,#createpresentations,#stunning,#LogoDesign,#GraphicDesign,#shapes,#effect,#3D,#template,#microsoft,#game,#flip picture,#vba,#visual basic for application

Xem thêm: https://gamemiễnphí.vn/category/review

Nguồn: https://gamemiễnphí.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *